Tietosuojakäytäntö

Tämä on Winzon Group LTD:n tietosuojakäytännön versio 2.3, viimeksi päivitetty 12. lokakuuta 2022

 1. Lyhenteet ja määritelmät
 2. Ohjain
 3. Kerätyt tiedot, tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta
 4. Tietojen vastaanottajien luokat ja tiedonsiirto
 5. Tietojen säilytysaika
 6. Evästekäytäntö
 7. Oikeutesi
  1. Oikea käyttöoikeus
  2. Oikaisuoikeus
  3. Poistooikeus ("oikeus tulla unohdetuksi")
  4. Oikeus käsittelyn rajoitukseen
  5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen
  6. Oikeus vastustaa käsittelyä
  7. Lodge valitus valvontaviranomaiselle
 1. Lyhenteet ja määritelmät

  AML

  5. rahanpesulain määritelmän mukainen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta direktiivi ja FATF-suositukset.

  DPO

  Tietosuojavastaava.

  ETA

  Euroopan talousalue.

  EU

  Euroopan unioni.

  GDPR

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, suojelusta luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyn osalta ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta ( yleinen tietosuoja-asetus ).

  PEP

  Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Tällainen asema koskee myös perheenjäseniä tai henkilöitä, joiden tiedetään olevan poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden lähikumppaneita.

  Player

  Loppuasiakas, joka osallistuu tai tekee valmistelevia toimenpiteitä käyttääkseen Palveluita WINZON. Tämän käytännön viittaukset sinuun tai sinuun ovat viittauksia pelaajaan.

  Palvelut

  Tarvittaessa WINZONin verkkosivuston kautta toistaiseksi tarjoamat palvelut ja/tai minkä tahansa mobiili- tai tablet-sovelluksen kautta.

  Verkkosivusto

  https://winzon.com ja/tai mikä tahansa muu WINZONin omistama tai ylläpitämä verkkosivusto.

  WINZON

  Winzon Group Ltd., reg.nro. C89900, jonka kotipaikka on MK Business Center 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta. Tämän käytännön viittaukset meihin, meihin, meihin tai yritykseen ovat viittauksia WINZONiin.

  Muut lyhenteet ja määritelmät (esim. tässä tietosuojakäytännössä käytetyillä henkilötiedoilla, rekisterinpitäjällä, käsittelijällä, rekisteröidyllä, vastaanottajalla, kolmannella osapuolella, suostumuksella, käsittelyllä jne.) on sama merkitys kuin ne on määritelty GDPR:ssä.

  WINZON on GDPR-alainen - tämän käytännön yhteydessä WINZONia voidaan kutsua myös rekisterinpitäjäksi.

  WINZON käsittelee pelaajien henkilötietoja rekisteröityinä – tämän käytännön yhteydessä rekisteröidyllä ja pelaajalla on sama merkitys, ja termillä data – se on olettanut pelaajien henkilötiedot, joita WINZON käsittelee.

 2. Ohjain

  WINZON on pelaajien ohjain henkilötietoja, ja pelaaja voi ottaa yhteyttä WINZONiin ja tietosuojavastaavaan osoitteessa compliance@winzon.com tai postitse osoitteeseen:

  Winzon Group LTD MK Business Center 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta

 3. Tietoja kerätty , Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

  Täten tiedostat ja hyväksyt, että meidän on tarpeen kerätä ja muuten käyttää henkilötietojasi antaa sinulle pääsyn verkkosivustolle ja sen käytön ja jotta voit osallistua peleihin tai vetoihin.

  Täten tunnustamme, että keräämme henkilötietojasi edellisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, sitoudumme GDPR:ään ja Maltan tietosuojalaki (CAP 586) . Suojaamme henkilötietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi parhaiden liiketoimintakäytäntöjen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

  Käytämme henkilötietojasi, jotta voit osallistua peleihin ja vedonlyöntiin sekä suorittaaksemme peleihin tai vedonlyöntiin osallistumiseen liittyviä toimintoja. Saatamme myös käyttää henkilötietojasi ilmoittaaksemme sinulle muutoksista, uusista palveluista ja kampanjoista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Jos et halua vastaanottaa tällaisia suoramarkkinointitietoja, voit kieltäytyä tällaisesta palvelusta - kirjaudu sisään WINZON-tilillesi ja muokkaa profiilia kieltäytyäksesi käytöstä. Jos haluat osallistua uudelleen ja saada kaikenlaista markkinointimateriaalia, voit tehdä sen kirjautumalla sisään WINZON-tilillesi ja muokkaamalla profiilia tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

  Saatamme ottaa sinuun ajoittain yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muilla matkaviestinpohjaisilla viestintämuodoilla tarjotaksemme tarjouksia ja kampanjoita muilta WINZONiin liittyviltä yrityksiltä, joita operoivat WINZONin lisenssit. WINZON. Täten suostut tällaiseen yhteydenottoon. Puhelut voidaan nauhoittaa ja käyttää koulutustarkoituksiin. Tällaiset puhelut ja sähköinen viestintä säilytetään 1 vuoden ja poistetaan sitten järjestelmästä.

  Seuraavassa taulukossa esitetään käsittelemiemme henkilötietojen luokat, tarkoitus, johon käsittelemme näitä tietoja, sekä käsittelyyn käytetty vastaava oikeusperusta. On tärkeää tietää, että samoja henkilötietoryhmiä voidaan käsitellä eri tarkoituksiin ja siten eri oikeudellisin perustein samanaikaisesti käsittelyn tarkoituksesta riippuen

  Data käsitelty

  Käsittelyn tarkoitus

  Käsittelyn oikeusperusta

  Henkilöllisyyden ja iän varmistustiedot - nimi, sukunimi, tyttönimi, osoite, syntymäaika, syntymäpaikka, henkilöllisyys kortin/passin tiedot (sis. kopio henkilökortista/passista)

  Iän, henkilöllisyyden ja yhteystietojen tarkistus .

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Epäilyttävän toiminnan toteamiseksi ja tutkimiseksi suojellaksemme liiketoimintaamme riskeiltä ja petoksilta.

  Oikeudellinen etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Maksutapahtumien suorittamiseen ja hallintaan.

  Sopimusvälttävyys.

  Yhteystiedot - nimi, sukunimi, tyttönimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, sis. osoitetodistus (sis. kopio sähkölaskusta, pankkiviitekirje jne.)

  WINZONin velvoitteiden täyttämiseksi raportoinnista sääntelyviranomaisille/lainvalvontaviranomaisille.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Epäilyttävän toiminnan toteaminen ja tutkiminen WINZONin liiketoiminnan suojelemiseksi riskeiltä ja petoksilta

  Oikeudellinen etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Tapahtumien ja vedonlyöntien seuranta ja arviointi, tällaisten tietojen valvonta ja vertailu tarkkuuden ja kolmansien osapuolten todentamisen varmistamiseksi.

  Perusteltu etu (varmistetaan annettujen tietojen oikeellisuus ja laillinen luonne).

  Tilin luominen WINZONin järjestelmään ja rekisteröi pelaaja uudeksi käyttäjäksi.

  Sopimusperusteinen välttämättömyys.

  WINZONin ja pelaajan jatkuvan suhteen hallintaan ja pelaajalle asiakaspalvelun tarjoamiseen.

  Sopimusperusteinen välttämättömyys.

  Suorittaa tilastollinen analyysi WINZONin nykyisten palveluiden/pelien parantamiseksi ja päivittämiseksi sekä päivitettyjen tai uusien pelien kehittämiseksi.

  Perusteltu etu (palveluraportit ja liiketoiminnan kehitys.

  Jotta pelaaja voi osallistua mihin tahansa mahdolliseen uskollisuusjärjestelmään verkkosivustolla.

  Oikeudellinen etu (kanta-asiakasohjelmatarkoituksiin).

  Uutiskirjeen tilaaminen, kampanjat ja/tai postituslistalle lisääminen

  Pelaajan suostumus.

  Pelaajan pelikäyttäytymisen/tottumusten ja toimintojen seuranta ja arviointi henkilökohtaisia tarjouksia, bonuksia ja käyttöliittymää varten

  Pelaajan suostumus.

  Esitellä pelaajalle tarjouksia, tarjouksia ja uusia palveluita/pelejä

  Pelaajan suostumus .

  Voit osallistua mihin tahansa verkkokyselyyn tai kysely.

  Pelaajan suostumus.

  Rekisteröintitiedot - käyttäjätunnus, salasana, syntymäaika, syntymäpaikka, asuinmaa, sukupuoli

  AML- ja Due Diligence -tarkoituksiin. Suorita KYC-tutkimuksia (esim. henkilöllisyyden, iän, osoitteen ja oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) ja muita tutkimuksia asiakassuhteen aikana.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Täyttääksemme velvollisuutemme raportoida sääntelyviranomaisille / lainvalvontaviranomaisille.

  Pelaajan suostumus.

  Epäilyttävän toiminnan toteamiseksi ja tutkimiseksi suojellaksemme liiketoimintaamme riskeiltä ja petoksilta.

  Oikeudellinen etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Ehtojen noudattamiseksi.

  Perusteltu etu (varmistaa, että WINZON ylläpitää tarkkaa kirjaa WINZONin järjestelmästä).

  Liiketoimien ja vetojen seuranta ja arviointi, tällaisten tietojen valvonta ja vertailu kolmansien osapuolten kanssa tarkkuuden ja todentamisen vuoksi.

  Perusteltu etu (varmistetaan annettujen tietojen oikeellisuus ja laillinen luonne).

  Suorittaa tilastollinen analyysi parantaakseen ja päivitä WINZONin nykyiset palvelut/pelit ja kehitä päivitettyjä tai uusia pelejä.

  Perusteltu etu (palveluraportit ja liiketoiminnan kehittäminen).

  Jotta voit osallistua mihin tahansa mahdollinen kanta-asiakasjärjestelmä sivustollamme.

  Laiteltu etu (kanta-asiakasohjelmatarkoituksessa)

  Uutiskirjeen tilaaminen, kampanjat ja/tai postituslistalle lisääminen.

  Pelaajan suostumus.

  Rahapelikäyttäytymisesi/ -tottumustesi ja -toimintojesi seuranta ja arviointi henkilökohtaisten tarjousten, bonuksien ja käyttöliittymän saamiseksi.

  Pelaajan suostumus.

  Esitän sinulle tarjouksia, tarjouksia ja uusia palveluita/pelejä.

  Pelaajan suostumus.

  Voit osallistua mihin tahansa verkkokyselyyn tai kyselyyn.

  Pelaajan suostumus.

  Taloustiedot - pankki-/maksupalveluntarjoajan tiedot, luottokorttitiedot (luottokortin 4 viimeistä numeroa), tilinumero, pankkisiirtotiedot (pyynnöt ja käsitellyt tiedot vaihtelevat maittain ja PSP maittain), tapahtumatiedot (tapahtumahistoria, tapahtumayrityshistoria), varojen/varallisuuden lähde (kopio pankkiilmoituksesta, tiliote jne.), verotunniste.

  Varmistaaksesi, että tapahtuma ei ole vilpillinen, ja suorittamalla asianmukaiset ristiintarkastukset takaisinveloitusten välttämiseksi.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  AML- ja Due Diligence -tarkoituksiin. Suorittaa KYC-tutkimuksia (esim. henkilöllisyyden, iän, osoitteen ja onko pelaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) ja muita tutkimuksia asiakassuhteen aikana.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Täyttääkseen WINZONin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille/lainvalvontaviranomaisille.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Tunnistaa ja tutkia epäilyttävää toimintaa WINZONin liiketoiminnan suojelemiseksi riskeiltä ja petoksilta.

  Oikeudellinen etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Transaktioiden ja vedonlyöntien seuranta ja arviointi, tällaisten tietojen valvonta ja vertailu tarkkuuden ja varmentamisen varmistamiseksi kolmannen kanssa juhlia.

  Perusteltu etu (varmistetaan annettujen tietojen oikeellisuus ja laillinen luonne).

  Tilastollisen analyysin tekeminen parantaakseen ja päivitä WINZONin nykyiset palvelut/pelit ja kehitä päivitettyjä tai uusia pelejä.

  Perusteltu etu (palveluraportit ja liiketoiminnan kehitys).

  Jotta voit osallistua mihin tahansa mahdollinen kanta-asiakasjärjestelmä sivustollamme.

  Oikeudellinen etu (kanta-asiakasohjelmatarkoituksiin).

  Maksutapahtumien suorittamiseen ja hallintaan.

  Sopimusvälttävyys.

  Vastuulliset pelitiedot - nimi, sukunimi, tyttönimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, syntymäpaikka, asuinmaa, tapahtumatiedot (tapahtumahistoria, tapahtumayrityshistoria) , itsesulkutila.

  WINZONin vastuullisen pelaamisen ja/tai itsensä sulkemisen velvoitteiden noudattaminen.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Markkinointitarkoituksiin tarvittavat tiedot – nimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, todistus osallistumisesta suostumus (tarvittaessa), todisteet markkinointivastauksista, verkkosivuston tiedot ja online-tunnisteet (kuten IP-osoite ja muut pelaajan selaimen luomat tiedot

  Tarjotaksemme sinulle markkinointimateriaalia, jota olet meiltä pyytänyt tai jonka olemme muutoin valtuutettu lähettämään sinulle.

  Pelaajan suostumus (jos vaaditaan) TAI oikeutettu etu (markkinointitarkoituksiin, jolloin WINZON ei vaadi Pelaajan suostumusta ja WINZONin palvelujen parantamiseen).

  Asiakaskokemuksesi personointiin.

  Pelaajan suostumus (jos vaaditaan) TAI oikeutettu etu (markkinointitarkoituksiin, kun WINZON ei vaadi e Pelaajan suostumus ja WINZONin palvelujen parantaminen).

  Verkkotoimintatiedot - liikennetiedot, geo -sijaintitiedot, blogit ja viestintätiedot

  Petosten havaitsemiseen ja estämiseen.

  Oikeudellinen etu (tunnista ja ehkäise petokset).

  Täyttääkseen WINZONin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille / lainvalvontaviranomaisille.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  AML- ja Due Diligence -tarkoituksiin. Suorita KYC-tutkimuksia (esim. henkilöllisyyden, iän, osoitteen ja oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) ja muita tutkimuksia asiakassuhteen aikana.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

  Varmistaaksemme, että Palvelumme tarjotaan vain alueille, joilla meillä on toimilupa.

  Lakivelvollisuuden noudattaminen.

 4. Tietojen vastaanottajien luokat ja tiedonsiirto

  Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tällainen luovuttaminen ole tarpeen peleihin tai vedonlyöntiin liittyvien pyyntöjesi käsittelemiseksi; tai ellei laki sitä edellytä; tai ellei meidän tarvitse tehdä niin täyttääksemme vastuullisesti petosten ja rahanpesun estämiseen liittyvät velvoitteensa.

  Koska WINZONin liikekumppanit tai toimittajat tai palveluntarjoajat voivat olla vastuussa tietyistä verkkosivuston ja tuotetarjonnan yleisen toiminnan tai toiminnan osista, henkilötietoja voidaan luovuttaa heille. WINZONin työntekijöillä, tietyssä asiakastuessa, maksutiimillä ja muilla työntekijöillä on myös pääsy henkilötietoihisi suorittaakseen tehtäviään ja tarjotakseen sinulle apua ja palvelua.

  Voidaksemme tarjota sinulle tehokkaan palvelun, me ja/tai palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietojasi maasta toiseen maailmanlaajuisesti. Jos siirrämme tietoja ETA/EU:n ulkopuolelle/sisällä, noudatamme EU-lainsäädännön edellyttämiä siirtoprotokollia. Henkilötietojasi siirretään vain ETA/EU:n tai muun ETA:n/EU:n ulkopuolisen maan ulkopuolelle, jonka Euroopan komissio on katsonut tarjoavan riittävän suojan (tunnetaan myös nimellä ). valkoisen listan maat” ) seuraavissa olosuhteissa: kun olet nimenomaisesti antanut meille luvan tehdä niin; kun sinun ja WINZONin välillä solmitun sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano on välttämätöntä; tai noudattaa kaikkia laillisia velvoitteita tai velvollisuuksia. Jos henkilötietoja siirretään ETA:n/EU:n ulkopuolelle, WINZON-konsernin sisällä tai jollekin WINZONin liikekumppaneista, varmistamme, että otamme käyttöön kaikki asianmukaiset suojatoimenpiteet varmistaaksemme, että sama suoja on tarjolla ja samoja standardeja sovelletaan. kuten ETA/EU:ssa. Sinulla on oikeus saada kopio tällaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä.

  1. PSP:n käsittely

   WINZON käyttää useita PSP:itä. Tietosi voidaan tallentaa sekä WINZON-järjestelmiin että maksupalveluntarjoajien järjestelmiin. Käsiteltyjen tietojen osalta kukin osapuoli toimii riippumattomana vastuullisena elimenä pykälän mukaan. 4 nro 7 GDPR. Jos sinulla on kysyttävää maksupalveluntarjoajien tietosuojasta, voit ottaa suoraan yhteyttä maksupalveluntarjoajiin. Tietojen käsittely maksujen yhteydessä perustuu pykälän 1 momenttiin. 6 b), f) GDPR. Suosittelemme myös tutustumaan asianomaisten maksupalveluntarjoajien tietosuojasäännöksiin.

  2. Varmistuspalveluntarjoajien suorittama käsittely, PEP- ja pakoteluetteloiden tarkastukset, petostentorjunta

   Siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tai muutoin oikeus tarkistaa ja todentaa henkilöllisyytesi, mukaan lukien ikäsi, syntymäpaikkasi, asuinpaikkasi, kansalaisuus ja muut tiedot, pidätämme oikeuden tarkistaa ja vahvistaa nämä tiedot seuraavien yritysten – varmennuspalvelujen tarjoajien – apua oikeutettujen etujemme turvaamiseksi. Lisäksi voimme käyttää näitä yrityksiä tarvittavan pankkitilin ja maksutavan tarkistamiseen, mukaan lukien varojen ja taloudellisten resurssien alkuperä.
   - SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, Saksa. Huomaa, että tarkistamme henkilöllisyytesi ja maksutilisi sekä suoritamme luottotarkastuksen SCHUFA:n avulla; lisätietoja SCHUFA:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.schufa.de/;
   - SUM AND SUBSTANCE LTD, 30 St. Mary Axe, Lontoo, Englanti, EC3A 8BF, UK. SUM & SUB tarjoaa tunnistuspalveluita. Lisätietoja SUM & SUB:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://sumsub.com/.

   Tätä tarkoitusta varten välitämme antamasi tiedot edellä mainituille yrityksille. Yritykset suorittavat sitten vastaavan tarkastelun ja todentamisen. Tällä tavalla saamamme tiedot ovat perustana päätöksellemme sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Lisäksi on WINZONin oikeutetun edun mukaista jatkaa näiltä palveluntarjoajilta saatujen tietojen käsittelyä tutkintatarkoituksiin, petosten estämiseksi ja sääntelyviranomaisten tiedustelujen tai toimitusten täyttämiseksi.

   Siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tai muutoin oikeus tarkistaa, oletko PEP etkä ole pakoteluetteloissa, pidätämme oikeuden tarkistaa antamasi tiedot sinut meille seuraavan yrityksen avulla oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.
   – Global Data Consortium, Inc., 19 W. Hargett St, 6th Floor, Suite 602, Raleigh, NC 27601, USA. GDC tarjoaa PEP-tietokannan ja pakoteluetteloiden tarkistuksen. Lisätietoa GDC:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.globaldataconsortium.com/.

   Tällä tavalla saamamme tiedot ovat perustana päätöksellemme sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Lisäksi on WINZONin oikeutetun edun mukaista jatkaa näiltä palveluntarjoajilta saatujen tietojen käsittelyä tutkintatarkoituksiin, petosten estämiseksi ja sääntelyviranomaisten tiedustelujen tai toimitusten täyttämiseksi.

   Käsittelemme edellä mainittuja henkilötietoja edellä mainittujen varmennuspalveluntarjoajien ja/tai palveluntarjoajien kautta, jotka tarjoavat PEP- ja/tai pakoteluetteloita, varaamme oikeus myöntää pääsy tietoihisi, jotka olet meille antanut seuraavan yhdyskäytäväpalveluntarjoajan avulla oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.
   - DEVCODE IDENTITY AB, Sveavägen 49, 113 59 Tukholma, Ruotsi. DEVCODE IDENTITY AB:tä käytetään pääasiassa tallentamiseen, organisointiin, jäsentelyyn ja julkistamiseen lähettämällä ne edellä mainituille varmennuspalveluntarjoajille ja/tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat PEP- ja/tai sanktioluettelotarkistuksia. Lisätietoja DEVCODE IDENTITY AB:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.devcodeidentity.com/ .

   Varaamme myös oikeuden tehdä milloin tahansa turvatarkastuksia henkilöllisyytesi, ikäsi, kirjautumistietosi ja muiden tietojesi oikeellisuuden varmistamiseksi sekä tarkistaaksemme, käytätkö Palvelut ja rahoitustapahtumasi voivat rikkoa käyttöehtojamme ja sovellettavia lakeja. Turvatarkistukset voivat sisältää tietoja mahdollisista vilpillisistä toimista tai muita tietojesi vahvistuksia kolmannen osapuolen tietokantoja käyttäen. Jos meillä on GDPR:n artiklan 6 f) mukainen oikeutettu etu, voimme käyttää sinusta kerättyjä tietoja ja välittää ne kolmansille osapuolille, jos tämä on tarpeen turvatarkastuksia varten tai jos pidämme sitä tarpeellisia palveluitamme käyttäessäsi antamiesi tietojen tarkistamiseksi. Tarvittaessa tähän voi sisältyä näiden tietojen siirtäminen ulkomaille, myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

   Nämä palveluntarjoajat voivat tallentaa tiedustelut varmennuspalveluntarjoajille ja PEP-tilan ja pakoteluetteloiden tarkistuspalveluntarjoajille ja muille kolmansille osapuolille, jotka olemme osana edellä mainittuja tarkastuksia. . Kulloinenkin palveluntarjoaja on (erillinen) vastuussa tästä varastoinnista 1 artiklan mukaisesti. 4 nro 7 GDPR. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta edellä mainituissa palveluntarjoajissa, voit ottaa suoraan yhteyttä yllä mainittuihin palveluntarjoajiin.

   Edellä mainittujen tarkastusten yhteydessä tapahtuva tietojen käsittely tapahtuu 1999/2004 8 momentin mukaan. 6 c), f) GDPR.

  3. Käsittely OASIS:n ja LUGASin toimesta (koskee saksalaisia pelaajia)

   Sikäli kuin meillä on lakisääteinen velvoite tai muutoin oikeus tarkistaa, ettet ole tällä hetkellä itse suljettu (itseestetty) pelaamasta Saksassa (OASIS) ja varmistaa, että Saksan vastaavien pelilakien määräämää talletusrajaa noudatetaan ja jos et kirjaudu sisään useammalla kuin yhdellä operaattorilla kerrallaan (LUGAS), pidätämme oikeuden käsitellä näiden järjestelmien pyytämiä tietoja Saksassa.

   Tätä tarkoitusta varten välitämme syöttämäsi tiedot yllä mainittuihin järjestelmiin. Tämän jälkeen järjestelmät suorittavat vastaavan tarkistuksen ja todentamisen. Tällä tavalla saamamme tiedot ovat perustana päätöksellemme sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Lisäksi on WINZONin oikeutetun edun mukaista jatkaa näistä järjestelmistä saatujen tietojen käsittelyä tutkintatarkoituksiin, petosten estämiseksi ja sääntelyviranomaisten tiedustelujen tai toimitusten täyttämiseksi.

 5. Tietojen säilytysaika

  Kaikki säilyttämämme henkilötiedot suojataan parhaalla mahdollisella tavalla ja niitä käytetään vain sovellettavien tietosuojalakien sekä muiden sovellettavien tietosuojalakien kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. lait.

  WINZON säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen (ottaen huomioon tarkoitus, jota varten ne alun perin hankittiin). Kriteerit, joita käytämme määrittämään, mikä on "tarpeellista", riippuvat kyseisistä henkilötiedoista ja erityisestä suhteesta, joka meillä on sinuun (mukaan lukien sen kesto). Yleensä normaali käytäntömme on selvittää, onko olemassa jokin tietty EU:n ja/tai Maltan ja/tai Saksan laki (esimerkiksi vero- tai rahanpesulaki tai pelaamiseen liittyvät lait), jotka sallivat tai jopa velvoittavat meitä säilyttämään tiettyjä henkilötietoja. tietyn ajan (jolloin säilytämme henkilötietoja tällaisen lain määräämän enimmäisajan). Esimerkiksi kaikki tiedot, joita voidaan pitää "kirjanpitorekistereinä", on säilytettävä 10 vuotta, kaikki tiedot, joita voidaan pitää "AML-tietueina", on säilytettävä 5 vuotta siitä päivästä alkaen, jolloin sinä ja me päättyvät, pelaajien vuorovaikutustiedot ja jos vuorovaikutus on suljettu pois, syyt tähän (rajoittamatta AML-lainsäädännön vaatimuksia) on säilytettävä vähintään 2 vuotta viimeisen vuorovaikutuksen päivämäärästä.

  Vedonlyöntitilisi ja siihen liittyvien tapahtumien käsittelyssä saatamme turvautua luottoluokituslaitoksiin, petosten havaitsemiseen ja rahanpesun torjuntaan. Nämä virastot voivat pitää kirjaa tiedoistasi. Täten suostut sellaisiin tietojen paljastamiseen ja siihen, että kolmannet osapuolet pitävät tällaisia tietoja.

 6. Evästekäytäntö

  Jotta vierailusi sivustoille käyttäjäystävällisempiä, jotta voimme seurata käyntejä sivustolla ja parantaa palvelua, keräämme selaimeltasi lähetetyn pienen tiedon, jota kutsutaan "evästeeksi". Voit halutessasi poistaa evästeiden keräämisen käytöstä (katso selainohjeista, kuinka tämä tehdään). Sinun on kuitenkin huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi rajoittaa verkkosivuston käyttöä. Lisätietoja on evästekäytännössämme .

 7. Oikeutesi

  WINZON sitoutuu auttamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, jos päätät käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi. Joissain tapauksissa saatamme joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin hyväksymme pyyntösi käyttääksemme asiaankuuluvia oikeuksia.

  1. Käyttöoikeus
  2. Sinulla on oikeus kysyä meiltä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja jos näin on, sinulla on oikeus päästä käsiksi kyseisiin henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

   • Mitä henkilötietoja meillä on,
   • Miksi käsittelemme niitä,
   • Kelle paljastamme ne,
   • Kuinka kauan aiomme säilyttää ne (jos mahdollista),
   • Siirretäänkö ne ulkomaille ja suojakeinot, joita otamme niiden suojelemiseksi,
   • Mitä oikeutesi ovat,
   • Miten voit tee valitus,
   • Mistä olemme saaneet henkilötietosi ja
   • Olemmeko tehneet automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) sekä asiaan liittyvät tiedot.
  3. Oikeus oikaisuun
  4. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan ja/tai täydentämään sinua koskevat epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot.

  5. Poistamisoikeus ("oikeus tulla unohdetuksi")
  6. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi ja noudatamme sitä ilman aiheetonta viivytystä, mutta vain, jos:

   • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
   • Olet peruuttanut suostumuksesi (niissä tapauksissa, joissa käsittelemme suostumuksesi perusteella) eikä meillä ole muuta laillista perustetta käsitellä henkilötietojasi; tai
   • Sinun on onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi vastustaa (kuten alla selitetään); tai
   • Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti; tai
   • Meille on olemassa lakisääteinen velvoite; tai
   • Tiettyihin lasten oikeuksiin liittyy erityisolosuhteita.

   Joka tapauksessa emme ole lain mukaan velvollisia noudattamaan poistopyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen meille asetettu lakisääteinen velvoite.

  7. Oikeus käsittelyn rajoitukseen
  8. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Voit kuitenkin käyttää tätä oikeuttasi vain, jos:

   • Henkilötietojesi oikeellisuus on kiistetty (katso oikeus tietojen oikaisemiseen yllä) , ajanjakson, jonka aikana voimme varmistaa henkilötietojen oikeellisuuden; tai
   • Käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai
   • Emme enää tarvitse henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, mutta tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
   • Olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa, ja oikeutettujen perusteiden tarkistaminen vastustajasi kumoamiseen odottaa.

   Jos käytät tätä oikeuttasi, voimme käsitellä henkilötietojasi vain:

   • Missä saamme suostumuksesi; tai
   • Oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
   • Toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi; tai
   • Tärkeän yleisen edun vuoksi.
  9. Oikeus tietojen siirrettävyyteen
  10. Sinulla on oikeus pyytää meitä antamaan sinulle henkilötietosi, jotka olisit aiemmin toimittanut meille. Toimitamme sinulle tällaiset tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa tai (jos se on teknisesti mahdollista) saatamme lähettää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

   Voit käyttää tätä oikeutta vain, jos:

   • Käsittely perustuu suostumuksesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämisestä; ja
   • Käsittely suoritetaan automatisoiduin keinoin.
  11. Oikeus vastustaa käsittelyä
  12. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelemme henkilötietojasi vain jollakin seuraavista tarkoituksista:

   • Käsittely on tarpeen suoritetun tehtävän suorittamiseksi yleisen edun mukaisesti; tai
   • Kun käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi.

   käsittely lopetetaan vain, jos rekisterinpitäjä ei ole esittänyt pakottavia ja oikeutettuja perusteita, jotka ovat suuremmat kuin tällaisessa pyynnössä esittämäsi vastalauseet ja jotka vaatia käsittelyn jatkamista.

   Jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

   Kaikissa muissa paitsi edellä luetelluissa tapauksissa tämä yleinen vastustusoikeus ei ole voimassa

  13. Tee valitus valvontaviranomaiselle
  14. GDPR artiklan 77 mukaisesti sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-maassa, jossa asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikkasi on. Löydät luettelon kunkin EU-valtion tietosuojaviranomaisista täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .